Standard kvality

Media Tenor, to je tým analytiků s expertními znalostmi žurnalistiky, PR a jazykových věd.

Mediální pasáže podléhají preciznímu posouzení analytiků-expertů, nikoliv nepřesných robotizovaných nástrojů. Servis každému klientovi je individuálním projektem přesně dle potřeb zadavatele.

Obsahová analýza je systematickým kvantitativním i kvalitativním shrnutím obsahu a formy komunikátu. Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, nýbrž analyzovány kontrolovatelným způsobem podle předem vytvořené metodiky, kodifikované v tzv. „kódovací knize“. Kódovací kniha Media Tenoru ČR je průběžně aktualizována.

Kódovací metodologie Media Tenoru byla při svém vzniku na počátku devadesátých let minulého století konzultována se specializovanými instituty při univerzitách v Drážďanech, Mohuči a Lipsku, stejně jako s partnerskými organizacemi ve světě. Institut ZUMA (Zentrum für Umfrage, Methoden und Analysen, Mannheim; dnes GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) označil standard práce, se kterým Media Tenor vstupoval do branže, za budoucnost oboru obsahové analýzy.