Standardy jakości

Media Tenor to zespół analityków posiadających wiedzę i doświadczenie dziennikarskie, PR i filologiczne.

Doniesienia medialne poddawane są ocenie analityków – specjalistów, nie obróbce automatycznej. Usługa dla każdego odbiorcy jest indywidualnym projektem, precyzyjnie przygotowanym według wskazówek Klienta.

Analiza treści jest systematycznym ilościowym i jakościowym podsumowaniem kontentu i formy przekazu. Doniesienia nie są interpretowane subiektywnie, ale poddawane analizie opartej na precyzyjnej metodologii, w sposób umożliwiający pełną kontrolę.

Metodologia Media Tenoru była w momencie swojego powstania na początku lat 90-tych ubiegłego wieku konsultowana ze specjalistycznymi instytutami na uniwersytetach w Dreźnie, Moguncji i Lipsku oraz z partnerskimi podmiotami w świecie. Instytut ZUMA (Zentrum für Umfrage, Methoden und Analysen, Mannheim; dziś GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) oznaczył standardy pracy, z którymi Media Tenor wchodził na rynek za przyszłość branży analiz treści.