Analizy dla branży medialnej

Analiza trendów, wyważenia i atrakcyjności publikowanych informacji z punktu widzenia realizowania strategii redakcyjnej.

Media mają zasadniczy udział w kształtowaniu opinii publicznej i stosunku obywateli do społecznie ważnych tematów.

Analiza programów informacyjnych wspiera procesy w obszarach:

  • podnoszenia jakości oferowanego kontentu,
  • autorefleksji redakcji,
  • jest narzędziem pomagającym w strategii zarządzania kontentem i kształtowania formy przekazów informacyjnych i publicystyki,
  • służy do oceny stosunku pomiędzy strukturą i formą kontentu a wynikami finansowymi

Wyniki analizy przekazywanych treści umożliwiają ocenę atrakcyjności oraz innych jakościowych wskaźników pracy dziennikarskiej. Szczegółowo są oceniane przekazy dotyczące partii politycznych i ich przedstawicieli, instytucji państwowych i przedsiębiorstw.

Posiadanie owych danych umożliwia obiektywizację dyskusji i krytyki ze strony przedstawicieli konkurencji politycznej, grup interesów czy organów kontrolnych.

Schemat wykorzystania analizy kontentu dla potrzeb korporacji medialnej:

mt-interni-externi