Media Tenor w Europie Środkowej

Warszawa

Media Tenor sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00 020 Warszawa
+48 22 608 82 00
info(at)mediatenor.pl

Ostrava

Media Tenor, spol. s r.o.
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava
+420 596 126 126
info(at)mediatenor.cz

Praga

Media Tenor, spol. s r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
+420 606 628 388
info(at)mediatenor.cz

KRS: 0000524058
REGON: 147457777