Analizy medialności

Kompleksowa analiza silnych i słabych stron medialności organizacji.

Jaki jest Państwa obraz medialny? Przeważa pozytywny czy negatywny kontekst? Pojawiają się różnice w postrzeganiu w zależności od źródła czy autora publikacji? Jakie są szanse i jakie ryzyko? Oferujemy kompleksowe spojrzenie wraz z zaleceniami dalszej komunikacji.

Co zawiera analiza medialności:

  • rozwój pokrycia tematycznego i oceny w czasie
  • porównanie obrazu medialnego z konkurencją
  • interakcja z dziennikarzami
  • kontrola zewnętrznych agencji PR
  • ocena skuteczności komunikatów i konferencji
  • ocena obrazu medialnego kampanii informacyjnych
  • ocena wpływu sytuacji kryzysowej na obraz medialny
  • analiza SWOT
  • wyszczególnienie uchybień wraz z propozycją zmian

Kluczowa przewaga konkurencyjna

Analiza przebiega priorytetowo na poziomie poszczególnych wypowiedzi, nie na niedokładnym poziomie całego przekazu. Takie szczegółowe podejście uniemożliwia bezrefleksyjny podział materiałów na negatywne, neutralne i pozytywne, wskazując równocześnie stopień pozytywnego czy negatywnego wydźwięku oraz liczbę prezentowanych informacji – szeroki materiał i krótka uwaga nie zostaną ujęte w analizie jako jednostka i jednostka. Analiza dzięki temu oferuje zasadniczo wyższą wartość w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

Wieloletnie międzynarodowe prace badawcze Media Tenor doprowadziły do sformułowania 10 złotych zasad dobrego profilu medialnego.

Zarządzaj swoją medializacją efektywnie we współpracy z naszymi specjalistami.

Video: 10 złotych zasad dobrego profilu medialnego (EN)