Firma

Media Tenor jest czołową światową organizacją zajmującą się analizą treści przekazów medialnych. Początki naszej działalności sięgają lat 80-tych 20 wieku.

Schemat rozwoju na przestrzeni lat pokazuje najważniejsze momenty życia firmy (EN)

schema

 

W Europie Środkowej Media Tenor jest jedynym podmiotem badawczym specjalizującym się w analizie treści przekazów medialnych i stosującym metodologię szanowaną przez kręgi naukowe wielu europejskich uczelni.

Podstawą oferty jest analiza medialności, do czego nawiązują usługi monitoringu mediów, monitoringu i analizy sieci społecznościowych i forów dyskusyjnych oraz doradztwa komunikacyjnego.

Media Tenor International jest knowledge partnerem ONZ, OECD, Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i szeregu innych inicjatyw. Koncentrując się na treściach głównego nurtu światowych mediów, oraz poprzez regularną publikację raportów i organizację konferencji, Media Tenor ma znaczący wkład w dyskusję poruszającą najważniejsze globalne kwestie: zrozumienia islamu, afrykańskiej biedy, CSR aktywności firm, korupcji, braku zaufania do instytucji finansowych i wiele innych. Materiały dostępne pod poniższym linkiem (EN).

hp-photo