Analýzy pro mediální branži

Analýza trendů, vyváženosti a variability zařazovaných zpráv z hlediska naplňování redakční strategie.

Média svou konstrukcí reality spoluutvářejí veřejné mínění a postoje veřejnosti ke společensky důležitým tématům.

Analýza zpravodajství (a ostatních formátů) slouží k těmto účelům:

  • interně ke zkvalitňování obsahové nabídky,
  • k sebereflexi redakce,
  • jako nástroj na strategické řízení obsahu a formy zpravodajství a publicistiky,
  • pro posouzení vztahu mezi obsahovou či formální strukturou a obchodními výsledky,

Výsledky obsahové analýzy následně umožňují posoudit variabilitu a další kvalitativní ukazatele zpravodajské práce. Detailně je vyhodnocováno zpravodajství o politických stranách a klíčových představitelích, státních institucích a podnicích.

Existence těchto dat následně umožňuje objektivizovat diskusi a paušální kritiky představitelů zájmových skupin nebo kontrolních orgánů.

Schéma účelů využití obsahové analýzy pro potřeby mediální korporace

mt-interni-externi

 

Aplikace analýzy mediální publicity jako nástroje řízení redakčního obsahu

Obsahová analýza umožňuje mediálním redakcím porovnání s jinými médii. Analyzuje trendy, vyváženost a variabilitu předkládaných informací z hlediska naplňování obsahové strategie a redakčního kodexu.

vyvoj-podilu