Zodpovědnost

Společnost Media Tenor založila svou firemní kulturu na otevřenosti a sociální zodpovědnosti. Usilujeme o zodpovědnou komunikaci s našimi partnery a klienty, inovační přístup k branži obsahové analýzy a v rámci svých možností rovněž podporujeme zajímavé kulturní projekty. Jsme hrdi, že jsme stáli u debutů několika dnes již mezinárodně úspěšných umělců.


Martin Kasík

Martin Kasík

1996: Martin Kasík hraje Chopina – produkce debutového CD interpreta
Vítěz prestižní světové soutěže Young Concert Artists Competition New Yorku 1999, držitel ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího českého interpreta do 28 let a ceny Harmonie pro nejúspěšnějšího mladého umělce za rok 2002.


Ivo Kahánek

Ivo Kahánek

2000: Ivo Kahánek hraje Beethovena, Janáčka, Chopina – produkce debutového CD interpreta
Absolutní vítěz mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2004 a držitel mnoha významných ocenění (Barcelona, Vídeň, Kolín nad Rýnem).


Petra Herotová

Petra Herotová

2008: Petra Herotová – produkce autorského katalogu „Mám ráda A čtyřku“  (kresby 2005-2008)
Laureátka Start Point Prize 2007 – udělované v rámci přehlídky nejlepších absolventských prací evropských výtvarných akademií. Finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2009 nebo Dorothea Von Stetten-Kunstpreis Bonn 2014.


Nikoleta Csóková

Nikoleta Csóková

2010: Nikoleta Csóková – sponzorská podpora pro vydání prvotiny autorky N. „K.“ Csóka s názvem „Alvarové“
Mladá autorka s několika dosavadními oceněními: 2004 Šrámkova Sobotka – čestné uznání, 2006 Cena Josefa Škvoreckého – čestné uznání.

Renata Týmová

Analýzy společnosti Media Tenor jsou nedílnou součástí měření veřejné služby, které Česká televize zavedla před 2 roky a výsledky analýz poskytují nejen samotné České televizi cennou zpětnou vazbu z hlediska kvality zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Analýzy nám umožňují sledovat vývoj obsahových charakteristik našeho zpravodajství a publicistiky zejména z hlediska kvalitativních parametrů. Zároveň touto zpětnou vazbou získáváme jistotu že poskytovaná kvalita se ve výsledcích skutečně objevuje.

Renata Týmová

Vedoucí Výzkumu programu a auditoria České televize

Patricie Šedivá

Media Tenor zpracovává pro tiskové oddělení společnosti T-Mobile nejen monitoring médií, ale také různé analýzy. Oceňujeme nejen profesionální služby Media Tenoru, ale i svědomitý, flexibilní a proaktivní přístup Pavla Mašky, reflektující veškeré individuální požadavky ze strany klienta.

Patricie Šedivá

PR, T-Mobile

Lucie Pecháčková

Monitoring od společnosti Media Tenor nám už více než rok pomáhá měřit výsledky naší práce. Kromě denního monitoringu médií si necháváme zpracovávat také pravidelné měsíční analýzy, u kterých oceňujeme jasnost, přehlednost a nezávislý pohled v hodnocení tonality jednotlivých témat i článků. Na spolupráci s týmem agentury Media Tenor oceňujeme kromě profesionality také lidský přístup a prakticky okamžité reakce na naše dotazy a požadavky.

Lucie Pecháčková

Tiskové oddělení, O2 Czech Republic a.s.

Petr Neuvirth

Hledali jsme řešení, které v jednom finálním indexu zohlední obsahovou kvalitu příspěvků, rozsah mediálního pokrytí a také relevanci zdroje informace. Takové řešení jsme nalezli u progresivního dodavatele mediálně-analytických služeb Media Tenor. Díky němu jsme nyní schopni se rychle a přehledně porovnávat s konkurencí a sledovat vývoj vlastního profilu v čase, včetně monitoringu profilu v rámci relevantních sociálních sítí.

Petr Neuvirth

Ředitel rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing

Zdenka Kubalová

Analýza mediální publicity města Plzně nám pomohla poznat vlastní komunikační pozici. Analýza přesně identifikovala subjekty, které v celostátním kontextu nejpodstatněji ovlivňují image města – pro nás partnery pro navazování spolupráce. V regionálním okruhu nás zajímalo především, jak se nám daří komunikovat klíčová témata definována strategickým plánem rozvoje města.

Zdenka Kubalová

Tisková mluvčí města Plzně 2002-2009

Peter Eigen

Bez analytické podpory Media Tenoru by naše práce nedoznala pochopení nejen u světových lídrů, ale ani u nejširší veřejnosti.

Peter Eigen

Zakladatel Transparency International

Richard Gaul

Strategické řízení vztahu s médií vyžaduje jasný a nezávislý seismograf, který nám v předstihu prozradí, v čem spočívají slabiny naší externí komunikace. Media Tenor je celosvětový hráč, jehož kvalifikovaní analytici sledují nejen tradiční média, ale také celou šíři internetu.

Richard Gaul

Ředitel korporátní komunikace BMW 1985-2006