Produkty

Analýzy publicity

Komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace organizace. Jaký je váš mediální obraz? Převažuje v něm pozitivní či negativní kontext? Liší se hodnocení a výběr témat podle jednotlivých médií a autorů? Jaké jsou příležitosti a rizika? Nabízíme vám komplexní mediální analýzu včetně doporučení pro další komunikaci. Co obsahuje analýza publicity: vývoj hodnocení a tematického pokrytí […]

Analýzy pro mediální branži

Analýza trendů, vyváženosti a variability zařazovaných zpráv z hlediska naplňování redakční strategie. Média svou konstrukcí reality spoluutvářejí veřejné mínění a postoje veřejnosti ke společensky důležitým tématům. Analýza zpravodajství (a ostatních formátů) slouží k těmto účelům: interně ke zkvalitňování obsahové nabídky, k sebereflexi redakce, jako nástroj na strategické řízení obsahu a formy zpravodajství a publicistiky, pro posouzení […]

Analýzy a monitoring sociálních sítí

Objektivní přehled o reputaci vaší firmy na sociálních sítích a diskusních fórech. Nespoléhejte na nepřesné a zavádějící nástroje pro sledování sociálních sítí, kterými je trh zaplaven. Je empiricky potvrzeno, že relevanci často nemá ani 5 % nalezeného a automatizovaně vyhodnocovaného obsahu. Media Tenor proto nabízí analytický a monitorovací produkt, ve kterém je vedle technologií položen […]

Detailní kvalitativní analýzy

Pro konzultaci a zpracování nabídky k individuálním požadavkům na kvalitativní obsahovou analýzu nás prosím kontaktujte. Využíváme vlastní kvalitativní techniky i nejnovější vědecké poznatky v oblasti obsahového výzkumu. Kvalitativní analýzu, která důsledně rozebírá argumentační rovinu a formu zprávy, lze efektivně provádět i na jednom jediném příspěvku.

Consulting v oblasti media relations a sociálních médií

Pro individuální požadavky na konzultace v oblasti media relations a sociálních médií nás prosím kontaktujte. Naše konzultační služby jsou postaveny na precizní analytické práci, která je klientovi zdrojem široké inspirace.

Výzkumy trhu

Zabýváme se aplikovaným výzkumem dle konceptu Agenda setting: média určují témata, o kterých bude veřejnost přemýšlet. Vedle obsahového výzkumu je tak zpravidla nutné zajistit i data, která dokumentují přístup veřejnosti. Rádi vám k vašemu požadavku zpracujeme individuální návrh aplikovaného výzkumu. Kontaktujte nás.