Produkty

Inteligentní monitoring médií

Důležité informace rychle a přehledně: řešením je inteligentní monitoring médií Media Tenor. Monitoring médií je základem každodenní operativní práce ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Dnes už nikdo nemá prostor pročítat desítky stran často duplicitních příspěvků. Monitoring Media Tenor vám ve zvolené podobě, periodicitě a čase zajistí souhrn důležitých příspěvků sledovaného dne, týdne, nebo měsíce. Praktičnost […]

Analýzy publicity

Komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace organizace. Jaký je váš mediální obraz? Převažuje v něm pozitivní či negativní kontext? Liší se hodnocení a výběr témat podle jednotlivých médií a autorů? Jaké jsou příležitosti a rizika? Nabízíme vám komplexní mediální analýzu včetně doporučení pro další komunikaci. Co obsahuje analýza publicity: vývoj hodnocení a tematického pokrytí […]

Analýzy pro mediální branži

Analýza trendů, vyváženosti a variability zařazovaných zpráv z hlediska naplňování redakční strategie. Média svou konstrukcí reality spoluutvářejí veřejné mínění a postoje veřejnosti ke společensky důležitým tématům. Analýza zpravodajství (a ostatních formátů) slouží k těmto účelům: interně ke zkvalitňování obsahové nabídky, k sebereflexi redakce, jako nástroj na strategické řízení obsahu a formy zpravodajství a publicistiky, pro posouzení […]

Analýzy a monitoring sociálních sítí

Objektivní přehled o reputaci vaší firmy na sociálních sítích a diskusních fórech. Nespoléhejte na nepřesné a zavádějící nástroje pro sledování sociálních sítí, kterými je trh zaplaven. Je empiricky potvrzeno, že relevanci často nemá ani 5 % nalezeného a automatizovaně vyhodnocovaného obsahu. Media Tenor proto nabízí analytický a monitorovací produkt, ve kterém je vedle technologií položen […]

Detailní kvalitativní analýzy

Pro konzultaci a zpracování nabídky k individuálním požadavkům na kvalitativní obsahovou analýzu nás prosím kontaktujte. Využíváme vlastní kvalitativní techniky i nejnovější vědecké poznatky v oblasti obsahového výzkumu. Kvalitativní analýzu, která důsledně rozebírá argumentační rovinu a formu zprávy, lze efektivně provádět i na jednom jediném příspěvku.

Consulting v oblasti media relations a sociálních médií

Pro individuální požadavky na konzultace v oblasti media relations a sociálních médií nás prosím kontaktujte. Naše konzultační služby jsou postaveny na precizní analytické práci, která je klientovi zdrojem široké inspirace.

Výzkumy trhu

Zabýváme se aplikovaným výzkumem dle konceptu Agenda setting: média určují témata, o kterých bude veřejnost přemýšlet. Vedle obsahového výzkumu je tak zpravidla nutné zajistit i data, která dokumentují přístup veřejnosti. Rádi vám k vašemu požadavku zpracujeme individuální návrh aplikovaného výzkumu. Kontaktujte nás.