Produkty

Inteligentní monitoring médií

Důležité informace rychle a přehledně: řešením je inteligentní monitoring médií Media Tenor. Monitoring médií je základem každodenní operativní práce ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Dnes už nikdo nemá prostor pročítat desítky stran často duplicitních příspěvků. Monitoring Media Tenor vám ve zvolené podobě, periodicitě a čase zajistí souhrn důležitých příspěvků sledovaného dne, týdne, nebo měsíce. Praktičnost […]

Analýzy publicity

Komplexní rozbor silných a slabých stránek medializace organizace. Jaký je váš mediální obraz? Převažuje v něm pozitivní či negativní kontext? Liší se hodnocení a výběr témat podle jednotlivých médií a autorů? Jaké jsou příležitosti a rizika? Nabízíme vám komplexní mediální analýzu včetně doporučení pro další komunikaci. Co obsahuje analýza publicity: vývoj hodnocení a tematického pokrytí […]

Analýzy pro mediální branži

Analýza trendů, vyváženosti a variability zařazovaných zpráv z hlediska naplňování redakční strategie. Média svou konstrukcí reality spoluutvářejí veřejné mínění a postoje veřejnosti ke společensky důležitým tématům. Analýza zpravodajství (a ostatních formátů) slouží k těmto účelům: interně ke zkvalitňování obsahové nabídky, k sebereflexi redakce, jako nástroj na strategické řízení obsahu a formy zpravodajství a publicistiky, pro posouzení […]

Analýzy a monitoring sociálních sítí

Objektivní přehled o reputaci vaší firmy na sociálních sítích a diskusních fórech. Nespoléhejte na nepřesné a zavádějící nástroje pro sledování sociálních sítí, kterými je trh zaplaven. Je empiricky potvrzeno, že relevanci často nemá ani 5 % nalezeného a automatizovaně vyhodnocovaného obsahu. Media Tenor proto nabízí analytický a monitorovací produkt, ve kterém je vedle technologií položen […]

Detailní kvalitativní analýzy

Pro konzultaci a zpracování nabídky k individuálním požadavkům na kvalitativní obsahovou analýzu nás prosím kontaktujte. Využíváme vlastní kvalitativní techniky i nejnovější vědecké poznatky v oblasti obsahového výzkumu. Kvalitativní analýzu, která důsledně rozebírá argumentační rovinu a formu zprávy, lze efektivně provádět i na jednom jediném příspěvku.

Consulting v oblasti media relations a sociálních médií

Pro individuální požadavky na konzultace v oblasti media relations a sociálních médií nás prosím kontaktujte. Naše konzultační služby jsou postaveny na precizní analytické práci, která je klientovi zdrojem široké inspirace.

Výzkumy trhu

Zabýváme se aplikovaným výzkumem dle konceptu Agenda setting: média určují témata, o kterých bude veřejnost přemýšlet. Vedle obsahového výzkumu je tak zpravidla nutné zajistit i data, která dokumentují přístup veřejnosti. Rádi vám k vašemu požadavku zpracujeme individuální návrh aplikovaného výzkumu. Kontaktujte nás.

Renata Týmová

Analýzy společnosti Media Tenor jsou nedílnou součástí měření veřejné služby, které Česká televize zavedla před 2 roky a výsledky analýz poskytují nejen samotné České televizi cennou zpětnou vazbu z hlediska kvality zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Analýzy nám umožňují sledovat vývoj obsahových charakteristik našeho zpravodajství a publicistiky zejména z hlediska kvalitativních parametrů. Zároveň touto zpětnou vazbou získáváme jistotu že poskytovaná kvalita se ve výsledcích skutečně objevuje.

Renata Týmová

Vedoucí Výzkumu programu a auditoria České televize

Patricie Šedivá

Media Tenor zpracovává pro tiskové oddělení společnosti T-Mobile nejen monitoring médií, ale také různé analýzy. Oceňujeme nejen profesionální služby Media Tenoru, ale i svědomitý, flexibilní a proaktivní přístup Pavla Mašky, reflektující veškeré individuální požadavky ze strany klienta.

Patricie Šedivá

PR, T-Mobile

Lucie Pecháčková

Monitoring od společnosti Media Tenor nám už více než rok pomáhá měřit výsledky naší práce. Kromě denního monitoringu médií si necháváme zpracovávat také pravidelné měsíční analýzy, u kterých oceňujeme jasnost, přehlednost a nezávislý pohled v hodnocení tonality jednotlivých témat i článků. Na spolupráci s týmem agentury Media Tenor oceňujeme kromě profesionality také lidský přístup a prakticky okamžité reakce na naše dotazy a požadavky.

Lucie Pecháčková

Tiskové oddělení, O2 Czech Republic a.s.

Petr Neuvirth

Hledali jsme řešení, které v jednom finálním indexu zohlední obsahovou kvalitu příspěvků, rozsah mediálního pokrytí a také relevanci zdroje informace. Takové řešení jsme nalezli u progresivního dodavatele mediálně-analytických služeb Media Tenor. Díky němu jsme nyní schopni se rychle a přehledně porovnávat s konkurencí a sledovat vývoj vlastního profilu v čase, včetně monitoringu profilu v rámci relevantních sociálních sítí.

Petr Neuvirth

Ředitel rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing

Zdenka Kubalová

Analýza mediální publicity města Plzně nám pomohla poznat vlastní komunikační pozici. Analýza přesně identifikovala subjekty, které v celostátním kontextu nejpodstatněji ovlivňují image města – pro nás partnery pro navazování spolupráce. V regionálním okruhu nás zajímalo především, jak se nám daří komunikovat klíčová témata definována strategickým plánem rozvoje města.

Zdenka Kubalová

Tisková mluvčí města Plzně 2002-2009

Peter Eigen

Bez analytické podpory Media Tenoru by naše práce nedoznala pochopení nejen u světových lídrů, ale ani u nejširší veřejnosti.

Peter Eigen

Zakladatel Transparency International

Richard Gaul

Strategické řízení vztahu s médií vyžaduje jasný a nezávislý seismograf, který nám v předstihu prozradí, v čem spočívají slabiny naší externí komunikace. Media Tenor je celosvětový hráč, jehož kvalifikovaní analytici sledují nejen tradiční média, ale také celou šíři internetu.

Richard Gaul

Ředitel korporátní komunikace BMW 1985-2006