21.3.2024     Mezinárodní Tiskové zprávy

Televizní zpravodajství na Slovensku je pod tlakem ze všech stran, v datech však k tomu lze stěží najít oporu

  • Výzkumná společnost Media Tenor přichází s obsahovou analýzou zpravodajských relací hlavních slovenských televizí za období od 4. 12. 2023 do 17. 3. 2024
  • Z analýzy vyplývá, že ve vztahu k politickým stranám na Slovensku poskytují zpravodajské relace otevřené fórum pro názory koalice i opozice
  • Míra negativních informací o vládních stranách je srovnatelná napříč jednotlivými zpravodajskými relacemi a osciluje kolem 18 procent ve Správách RTVS, Televíznych novinách TV Markíza a Novinách TV JOJ.

Vládní návrh na reformu veřejnoprávní RTVS, protesty v ulicích nebo i napjatá atmosféra uvnitř TV Markíza. To jsou jen některé z hybatelů aktuálního dění v médiích na Slovensku, kde zaznívají pochybnosti nad kvalitou a nestranností zpravodajství hlavních televizních stanic. Z dat výzkumné společnosti Media Tenor přitom vyplývá, že většinu negativní medializace politických stran si způsobují političtí oponenti navzájem, přičemž adekvátní prostor dostávají strany koalice i opozice.

Jedním z aspektů aktuální celospolečenské diskuze je na Slovensku míra nestrannosti a nezávislosti hlavních zpravodajských relací. Výzkumná agentura proto vyhodnocuje podíl negativního obsahu o vládních stranách, jehož křivka ukazuje stabilní trendovou linii: „Pohledem na data nelze hovořit o tom, že by rysem slovenského televizního zpravodajství bylo stranění vládě, či opozici, říká Pavel Herot z Media Tenoru a pokračuje: „V případě všech zkoumaných relací byly redakce zpravodajství původcem negativních informací o politických stranách jen minimálně. Negativní informace o politických stranách v drtivé většině pronášejí jejich političtí oponenti a zpravodajské relace jsou v tomto ohledu názorovým fórem. Silná prohlášení politiků či osobností veřejného života jsou tak spíše odrazem současné úrovně politické kultury na Slovensku než stavu médií,“ vysvětluje Pavel Herot.

Míra negativních informací o vládních stranách je srovnatelná napříč jednotlivými zpravodajskými relacemi. V průměru se za tři a půl měsíce jednalo o 17,2% míru negativity ve Správách RTVS, 17,7 % v Televíznych novinách Markízy a 18 % v Novinách TV Joj.

Graf1

Výzkumná společnost poukazuje na fakt, že debata nad kvalitou zpravodajství je poznamenána především emocemi a neopírá se o tvrdá data. A to jak ze strany vlády, tak ze strany kritiků současné koalice. Dalším z faktorů, který Media Tenor proto zkoumá, je intenzita medializace vládních stran. Ta byla v uplynulých 3,5 měsících na všech hlavních televizních kanálech velice podobná, s minimálními odchylkami.

Nejvíce informací o vládních stranách přinesly všechny tři zpravodajské relace v týdnu od 15. do 21.1. „Zpravodajstvím v té době rezonovala dopravní nehoda místopředsedy NR SR Andreje Danka, jeho a Petra Pellegriniho prezidentská kandidatura, protesty proti ministryni kultury Martině Šimkovičové, či ustavení poslance Petera Kotlára vládním zmocněncem pro prošetření hospodaření vlády týkající se covidu,“ přibližuje tuto okolnost Pavel Herot s doplněním, že stabilním tématem všech relací po celé sledované období byla novelizace trestního zákoníku.

Graf2

Graf3

Podobný vývoj v čase mezi zpravodajskými relacemi měl i ukazatel podílu vládních stran na medializaci politických uskupení. SMER-SSD, Hlas-SD a SNS získaly v průměru 60,3 % v Novinách TV Joj, 63,5 % ve Správách RTVS a 64,7 % v Televíznych novinách Markízy. Incidence poklesů pod 50 % byla v jednotlivých týdnech výjimečná. „Rozložení mediální pozornosti mezi strany vládní koalice a strany opozice je vždy určeno řadou faktorů, kdy pozice ve vládě s sebou nese zcela přirozený kvantitativní zpravodajský bonus. Zatímco v ČR při současném rozložení pěti vládních a dvou opozičních stran pozorujeme medializaci koalice na úrovni 75 %, je vcelku přirozené, že na Slovensku, kde zpravodajství odráží stav tří vládních a čtyř opozičních stran, bude podíl vládních stran nižší,“ vysvětluje Herot.

Všechny zpravodajské relace umožňují násobně častěji vládním stranám hovořit o sobě samých než stranám opozičním. „Jedná se o přirozený stav související s vládním bonusem. Na druhou stranu jsou to opoziční strany, kterým je častěji umožněno okomentovat kroky vládních stran. Koalice zpravidla hájí svoji politiku a nepotřebuje se tak často vymezovat vůči opozici,“ komentuje Pavel Herot. Výpovědi koaličních stran o opozici, a naopak opozičních stran o koalici, jsou zatíženy vysokou mírou negativity. „Vzájemné výroky koaličního a opozičního tábora o sobě navzájem jsou v průměru z 85 % negativní. Pokud budete chtít důkaz o rozdělení ve společnosti, tak je to právě toto,“ uzavírá Pavel Herot analýzu Media Tenoru.

Graf4 Graf5 Graf6

 

Media Tenor nabízí ucelený soubor analytických služeb založených na obsahové analýze médií, které poskytují zpětnou vazbu komunikačním aktivitám a přesně vyhodnocují kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální publicity. Analytický a konzultační servis využívají firmy, státní správa, samospráva, politické subjekty, PR agentury, redakce médií nebo akademici. Společnost s českými vlastníky je partnerem mezinárodní asociace kanceláří Media Tenor. www.mediatenor.cz, http://www.facebook.com/MediaTenorCZ


Kompletní report

Media Tenor - SK TV zpravodajstvi pod tlakem_21032024

Media Tenor - SK TV Spravy pod tlakom_21032024


zpět do archivu tiskových zpráv