Media Tenor Internship Programme

Nabídka Media Tenor Internship Programme je určena studentům magisterských programů vysokých škol, se zaměřením na žurnalistiku, sociologii, public relations, nebo marketing. Cílem programu je obecně přispět k propagaci využívání nových mediálně-analytických metod ve výzkumné a marketingové praxi a pomoci studentům vyšších ročníků získat a uplatnit nové zkušenosti.

Program byl spuštěn v roce 2012 ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti je otevřen i ostatním vysokým školám, anebo individuálním zájemcům s doporučením vedoucího katedry nebo školitele.

Během dvoutýdenní praxe (po dohodě i déle) si praktikant vyzkouší

  • Převzetí pracovního zadání
  • Samostatnou práci na svěřených vybraných výzkumných úkolech
  • Dohled a zpětnou vazbu zkušeného analytika – mentora
  • „Zdvojování“ – nahlížení na průběh práce zkušených analytiků
  • Zpracování závěrečné zprávy svého výzkumného úkolu
  • Prezentaci před plénem
  • Předávku pracovního zadání

Úspěšní praktikanti získávají závěrečné osvědčení o mimořádném absolvování praxe.

Kontakt pro další informace

Věra Bartalosová, garant Media Tenor Internship Programme, vera.bartalosova@mediatenor.cz


Leták Media Tenor Internship Programme ke stažení