Media Tenor Internship Programme

Nabídka Media Tenor Internship Programme je určena studentům magisterských programů vysokých škol, se zaměřením na žurnalistiku, sociologii, public relations, nebo marketing. Cílem programu je obecně přispět k propagaci využívání nových mediálně-analytických metod ve výzkumné a marketingové praxi a pomoci studentům vyšších ročníků získat a uplatnit nové zkušenosti.

Program byl spuštěn v roce 2012 ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti je otevřen i ostatním vysokým školám, anebo individuálním zájemcům s doporučením vedoucího katedry nebo školitele.

Během dvoutýdenní praxe (po dohodě i déle) si praktikant vyzkouší

  • Převzetí pracovního zadání
  • Samostatnou práci na svěřených vybraných výzkumných úkolech
  • Dohled a zpětnou vazbu zkušeného analytika – mentora
  • „Zdvojování“ – nahlížení na průběh práce zkušených analytiků
  • Zpracování závěrečné zprávy svého výzkumného úkolu
  • Prezentaci před plénem
  • Předávku pracovního zadání

Úspěšní praktikanti získávají závěrečné osvědčení o mimořádném absolvování praxe.

Kontakt pro další informace

Štěpán Sedláček, garant Media Tenor Internship Programme, stepan.sedlacek@mediatenor.cz


Leták Media Tenor Internship Programme ke stažení

Renata Týmová

Analýzy společnosti Media Tenor jsou nedílnou součástí měření veřejné služby, které Česká televize zavedla před 2 roky a výsledky analýz poskytují nejen samotné České televizi cennou zpětnou vazbu z hlediska kvality zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Analýzy nám umožňují sledovat vývoj obsahových charakteristik našeho zpravodajství a publicistiky zejména z hlediska kvalitativních parametrů. Zároveň touto zpětnou vazbou získáváme jistotu že poskytovaná kvalita se ve výsledcích skutečně objevuje.

Renata Týmová

Vedoucí Výzkumu programu a auditoria České televize

Patricie Šedivá

Media Tenor zpracovává pro tiskové oddělení společnosti T-Mobile nejen monitoring médií, ale také různé analýzy. Oceňujeme nejen profesionální služby Media Tenoru, ale i svědomitý, flexibilní a proaktivní přístup Pavla Mašky, reflektující veškeré individuální požadavky ze strany klienta.

Patricie Šedivá

PR, T-Mobile

Lucie Pecháčková

Monitoring od společnosti Media Tenor nám už více než rok pomáhá měřit výsledky naší práce. Kromě denního monitoringu médií si necháváme zpracovávat také pravidelné měsíční analýzy, u kterých oceňujeme jasnost, přehlednost a nezávislý pohled v hodnocení tonality jednotlivých témat i článků. Na spolupráci s týmem agentury Media Tenor oceňujeme kromě profesionality také lidský přístup a prakticky okamžité reakce na naše dotazy a požadavky.

Lucie Pecháčková

Tiskové oddělení, O2 Czech Republic a.s.

Petr Neuvirth

Hledali jsme řešení, které v jednom finálním indexu zohlední obsahovou kvalitu příspěvků, rozsah mediálního pokrytí a také relevanci zdroje informace. Takové řešení jsme nalezli u progresivního dodavatele mediálně-analytických služeb Media Tenor. Díky němu jsme nyní schopni se rychle a přehledně porovnávat s konkurencí a sledovat vývoj vlastního profilu v čase, včetně monitoringu profilu v rámci relevantních sociálních sítí.

Petr Neuvirth

Ředitel rozvoje produktů, procesů a marketingu ČSOB Leasing

Zdenka Kubalová

Analýza mediální publicity města Plzně nám pomohla poznat vlastní komunikační pozici. Analýza přesně identifikovala subjekty, které v celostátním kontextu nejpodstatněji ovlivňují image města – pro nás partnery pro navazování spolupráce. V regionálním okruhu nás zajímalo především, jak se nám daří komunikovat klíčová témata definována strategickým plánem rozvoje města.

Zdenka Kubalová

Tisková mluvčí města Plzně 2002-2009

Peter Eigen

Bez analytické podpory Media Tenoru by naše práce nedoznala pochopení nejen u světových lídrů, ale ani u nejširší veřejnosti.

Peter Eigen

Zakladatel Transparency International

Richard Gaul

Strategické řízení vztahu s médií vyžaduje jasný a nezávislý seismograf, který nám v předstihu prozradí, v čem spočívají slabiny naší externí komunikace. Media Tenor je celosvětový hráč, jehož kvalifikovaní analytici sledují nejen tradiční média, ale také celou šíři internetu.

Richard Gaul

Ředitel korporátní komunikace BMW 1985-2006