12.1.2018     Tiskové zprávy

Prezidentská debata ČT: kultivovanost diskuse kandidátů výrazně překonala Superdebatu před volbami do Poslanecké sněmovny

Debata prezidentských kandidátů vysílaná v předvečer voleb hlavy státu Českou televizí (ČT) se dá popsat jako kultivovaná, plynulá a ukázněná. Uchazeči o prezidentský post byli neukáznění pouze v jednotkách případů svých odpovědí (6,4 %). Diskuse tak výrazně kontrastovala se Superdebatou vysílanou před volbami do PSP ČR 2017, kdy byla jako neukázněná klasifikována témě každá druhá promluva přítomných politiků (46,9 %).

Přestože zbývaly poslední hodiny do otevření volebních místností pro prezidentské volby, kandidáti, kteří přijali pozvání ČT, nepodlehli svodům využít vysoce sledovaný vysílací čas k jednostranné prezentaci svojí agendy. Namísto toho ve valné většině respektovali otázky kladené moderátorem a ostatními kandidáty. Pouze v jednotkách případů se hosté dopustili skákání do řeči. Jako neukázněné jsou přitom klasifikovány případy, kdy se host dopouští vyhýbavé odpovědi, inklinuje k nežádané seberealizaci nebo přerušuje ostatní diskutující či moderátora.

„Ukázněnost této debaty byla na velmi vysoké úrovni. V diskusích s politiky běžně zaznamenáváme hodnoty nekázně kolem 30 % a více. V posledních letech jsme zachytili i několik debat, které se zcela vymykaly, kdy neukázněnost přesahovala 75 %,“ zasazuje Prezidentskou debatu do širšího kontextu ředitel Media Tenoru Pavel Herot. Kázeň hostů se odrazila také v plynulosti diskuse. Dokončených, tj. nepřerušených promluv hostů moderátorem, či jiným hostem bylo nebývale vysokých 73 %. „V běžných diskusních pořadech s politiky bývá toto procento zhruba poloviční. Můžeme tedy říci, že běžnějším úkazem jsou v diskusích situace, kdy host končí svoji promluvu po přerušení jiným aktérem diskuse a nikoliv tím, že by jednoduše dohovořil,“ uzavírá Pavel Herot.

grafy

Data vychází z posouzení dílčího parametru kázně hostů, která jedním z kritérií kvalitativní analýzy diskusních pořadů, kterou Media Tenor aplikuje už více než 15 let. Metodiku Media Tenor v minulosti nasadil v analytických projektech pro ČT, ČRo, RTVS, TV Nova, ale dříve také Deutsche Welle nebo SABC (veřejnoprávní TV JAR).

Na úrovni projevu aktérů diskuze umožňuje metoda zkoumat jejich kázeň, resp. nekázeň. Tento parametr hodnotí formální kázeň, nakolik hosté vstupují do moderátorových replik, nebo do promluv partnerů diskuze. Je zde zohledněna i obsahová kázeň – tedy to, zda se host drží tématu vzneseného moderátorem.

Media Tenor nabízí ucelený soubor analytických služeb založených na obsahové analýze médií, které poskytují zpětnou vazbu komunikačním aktivitám a přesně vyhodnocují kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální publicity. Analytický a konzultační servis využívají firmy, státní správa, samospráva, politické subjekty, PR agentury, redakce médií nebo akademici. Společnost s českými vlastníky je partnerem mezinárodní asociace kanceláří Media Tenor. www.mediatenor.cz, http://www.facebook.com/MediaTenorCZ


Kompletní report

Media Tenor - Prezidentska debata ČT


zpět do archivu tiskových zpráv