10.5.2023     Tiskové zprávy

Fico a Babiš mezi nejvíce neukázněnými diskutéry posledních deseti let

Bývalí premiéři Slovenské a České republiky Robert Fico a Andrej Babiš se opakovaně umístili v žebříčku nejvíce neukázněných politiků diskuzních pořadů. Vyplývá to z analytického ohlédnutí výzkumné společnosti Media Tenor do uplynulých deseti let diskuzní publicistiky, a to včetně zjištění, že v posledních několika letech se už tak extrémně neukázněné výkony politiků přestaly objevovat. Neukázněný diskutér se vyznačuje opakovaným vstupováním do řeči moderátorovi nebo diskuzním partnerům či nerespektováním otázek moderátora.

V uplynulých deseti letech zachytili analytici Media Tenoru několik diskuzních výkonů politiků, které se svojí neukázněností výrazně vymykaly. „Zatímco neukázněnost politiků do dvaceti procent je běžná, tak cokoliv nad touto hodnotou už signalizuje problematickou diskuzi. Neukázněnost nad padesát procent už hraničí s diskuzní destrukcí,“ popisuje analytička Media Tenoru Věra Bartalosová.

Mezi deseti nejneukázněnějšími diskuzními výkony politiků posledních deseti let nalezneme dvakrát Roberta Fica a třikrát Andreje Babiše. Oba dosáhli rekordních hodnot v dobách svého předsednictví vládám Slovenské, respektive České republiky. Slovenský premiér moderátorovi rozhlasového pořadu Branislavu Dobšinskému opakovaně „radil“, jak vést diskuzi, slovy: „Ak ešte raz mi skočíte do reči, tak si jednoducho vyprosím takéto správanie. Ešte raz!“ (26. 11. 2016) nebo „Čo to tu vystrájate? … Vaša otázka je absolútne nemiestna… Neskáčte mi do reči… Kladiete otázky, ktoré nie sú namieste…“ (19. 3. 2016).

Pro dvě nejméně ukázněná vystoupení Andreje Babiše bylo příznačné, že se v nadpoloviční většině svých replik snažil vyhnout přímé odpovědi. Týkalo se to jak Otázek Václava Moravce z 12. 2. 2017 na téma korunových dluhopisů, tak stejného pořadu z 10. 1. 2016, kde spoludiskutérem byl Miroslav Kalousek. Naproti tomu 4. 10. 2015 byla jeho diskuze s Petrem Fialou poznamenána relativně častějším vstupováním do replik moderátora a diskuzního partnera.

Na úrovni projevu aktérů diskuze umožňuje analytická metoda zkoumat jejich kázeň, resp. nekázeň. Tento parametr hodnotí formální kázeň, nakolik hosté vstupují do moderátorových replik nebo do promluv partnerů diskuze. Dále zohledňuje také obsahovou kázeň – tedy to, zda se host drží tématu vzneseného moderátorem, nebo se odpovědi – často populisticky a nevěcně – vyhýbá. „Vztah moderátora a hostů není v televizních a rozhlasových debatách vztahem rovnocenných účastníků komunikace. Právo moderátora klást otázky a vyžadovat na ně přímou odpověď zakládá nestejnorodost rolí,“ poukazuje analytička Bartalosová s odkazem na odborné prameny. „Vysoká nekázeň hosta vede k častějším zásahům moderátora – k častému přerušování, ale může stát také za zvýšenou konfrontačností moderátora směrem k neukázněnému diskutérovi,“ vysvětluje Bartalosová.

Období let 2015–2018 bylo na výrazně neukázněná vystoupení politiků mnohem bohatší, než je tomu v posledních letech. Nejvyšší hodnoty nekázně v posledních třech letech dosáhla senátorka Daniela Kovářová svým vystoupením v relaci Máte slovo 8.12.2022, kde přednesla svůj návrh na oceňování dlouholetosti manželství a dovolila si hodnotit také kvalitu manželství moderátorky. Výsledek: 55,8 % diskuzní nekázně.

Media Tenor započal s aplikací kvantitativně-kvalitativní metodiky při analýze politických diskuzí v roce 2001. Jednalo se o zcela inovativní přístup zajišťující měřitelnost v disciplíně, ve které se do té doby objevovaly pouze argumentační diskurzivní analýzy akademiků. V experimentálních počátečních projektech byla metodika nasazena také u Deustche Welle nebo u jihoafrické veřejnoprávní SABC. Doposud byl postup běžně aplikován mj. v projektech pro Českou televizi, Český rozhlas, TV Nova nebo RTVS. V prostředí médií střední Evropy analytici Media Tenoru do dnešního dne vyhodnotili přes 600 tisíc replik hostů a moderátorů v diskuzních a rozhovorových formátech.

TOP10 nejméně ukázněných diskuzních výkonů politiků v období let od 2014 do současnosti

PolitikNekázeňPořadDatum
Fico Robert (SMER-SD)85,3 %Sobotné dialógy RTVS26.11.2016
Skopeček Jan (ODS)82,6 %Máte slovo25.10.2018
Laudát František (TOP 09)80,3 %Máte slovo10.9.2015
Babiš Andrej (ANO)78,6 %Otázky Václava Moravce12.2.2017
Fico Robert (SMER-SD)76,9 %Sobotné dialógy RTVS19.3.2016
Gliński Piotr (Min. kultury PL)76,6 %Minęła dwudziesta TVP22.11.2015
Babiš Andrej (ANO)75,3 %Otázky Václava Moravce10.1.2016
Faltýnek Jaroslav (ANO)74,6 %Otázky Václava Moravce14.5.2017
Babiš Andrej (ANO)74 %Otázky Václava Moravce4.10.2015
Fiala Petr (ODS)73,8 %Otázky Václava Moravce29.1.2015

 

 

TOP10 nejméně ukázněných diskuzních výkonů politiků v období let od 2020 do současnosti

PolitikNekázeňPořadDatum
Kovářová Daniela55,8 %Máte slovo8.12.2022
Foldyna Jaroslav (SPD)54,2 %Máte slovo21.10.2021
Schillerová Alena (ANO)53,9 %Otázky Václava Moravce11.12.2022
Dolejš Jiří (KSČM)52,6 %Máte slovo12.11.2020
Bašta Jaroslav (SPD)52,2 %Prezidentská Superdebata8.1.2023
Fiala Radim (SPD)51,7 %Otázky Václava Moravce11.12.2022
Polčák Stanislav (STAN)51,7 %Máte slovo4.2.2021
Pecková Petra (STAN)48,5 %Máte slovo26.5.2022
Babiš Andrej (ANO)47,1 %Superdebata ke krajským volbám1.10.2020
Babiš Andrej (ANO)46,7 %Superdebata ke komunálním volbám22.9.2022

Pozn.: záběr sledovaných pořadů nebyl v čase stejný

 

 

Media Tenor nabízí ucelený soubor analytických služeb založených na obsahové analýze médií, které poskytují zpětnou vazbu komunikačním aktivitám a přesně vyhodnocují kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální publicity. Analytický a konzultační servis využívají firmy, státní správa, samospráva, politické subjekty, PR agentury, redakce médií nebo akademici. Společnost s českými vlastníky je partnerem mezinárodní asociace kanceláří Media Tenor. www.mediatenor.cz, http://www.facebook.com/MediaTenorCZ

 


Kompletní report

Media Tenor - neukazen diskutujicich za 10 let


zpět do archivu tiskových zpráv