ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Seminář se již konal. Děkujeme všem za účast a těšte se na další setkání v roce 2018!