6.2.2015     Mezinárodní Tiskové zprávy

MTI: Ve Vídni se budou hledat odpovědi na otázky současné světové agendy – svěží témata přinesl letošní Davos

Už popatnácté letos Media Tenor International pořádá konferenci Agenda Setting, zaměřenou na lepší porozumění společenským jevům a jejich spojitost s mediální realitou. Konference se uskuteční ve dnech 19. – 21. února ve Vídni za účasti významných hostí z univerzitního, podnikatelského i veřejného sektoru, mezi jinými Michael Møller (úřadující generální ředitel OSN), Ulrik Haagerup (šéfredaktor DR-TV, Dánsko, autor revoluční myšlenky konstruktivní žurnalistiky) nebo Čechům velmi dobře známý Oliver Bierhoff (manažer německého fotbalového reprezentačního týmu). Řadu témat už přitom předznamenalo lednové Světové ekonomické fórum v Davosu, při kterém Media Tenor tradičně pořádá akci Reputation Lab.

Podtitulem letošní konference je Perception Change – takes more than re-branding, tj. rozumět věcem a světovému dění si žádá mnohem více než práci se značkami – jednoduché nálepkování, paušalizaci, či kampaňovitost – zjednodušující odskakování médií od kauze ke kauze. Součástí konference bude i tradiční udělování cen Agenda Setting Award. „V roce 1993, kdy Media Tenor započal svoji činnost, panovala mezi novináři shoda, že novinařina popisuje události, ale neovlivňuje jejich vyznění. Ještě i v roce 1999, kdy Media Tenor pořádal v Lipsku svoji první konferenci Agenda Setting, si někteří zástupci médií pro cenu nepřišli, protože stále byli přesvědčeni, že média nejsou tím, kdo určuje společenskou agendu,“ uvádí Roland Schatz, zakladatel a ředitel Media Tenor International.

Nyní, po více než dvaceti letech, je zřejmé že se pohled zástupců médií zcela obrátil a potvrzují to i dlouhodobé výzkumy Media Tenoru. Volba zpráv novináři má nezpochybnitelný dopad na veřejnost. Příkladem budiž Řecko, které přispívá pouhými 1,5 procenty evropskému HDP, ale v hlavních evropských médiích zaujímá Řecko plných 60 % prostoru při informování o evropských ekonomikách. Dopady těchto jevů lze následně hledat nejen v oblasti turismu a spotřeby, ale i v rozhodování investorů a centrálních bank. „Nadměrné, kampaňovité soustředění médií na jednu dílčí součást celku je překážkou pro porozumění problému jako celku. Dalšími příklady může být i současná mediální prezentace islámu, nebo dlouhodobý obraz celého afrického kontinentu,“ vysvětluje Schatz.

Řadě těchto témat se Media Tenor dlouhodobě věnuje a pravidelně k nim zveřejňuje odborné publikace. Při  Světovém ekonomickém fóru v Davosu Media Tenor pravidelně pořádá akci Reputation Lab, během které probíhají odborné diskuse nad pracovními verzemi publikací. Ne náhodou se řada témat a účastníků letošního Reputation Lab v Davosu prolíná i do náplně letošní vídeňské konference Agenda Setting. Mezi delegáty a řečníky konference bude řada významných osob veřejného života: akademici, novináři, politici, byznysmeni, klerici a představitelé neziskového sektoru. „Našim cílem je opět přivést k jednomu stolu různorodé názorové vůdce, klást jim zásadní otázky podložené našimi výzkumy a hledat řešení pro porozumění,“ uzavírá za pořadatele Roland Schatz.

Letošní Reputation Lab v Davosu přinesl diskusi nad těmito publikacemi:

1Trust Meltdown VI: Se spuštěním světové ekonomické krize na přelomu let 2007/2008 započala také epocha globální nedůvěry, a to především vůči bankám, regulátorům a vládám. Mediální obraz bank v současnosti není o nic méně negativní než image tabákových konglomerátů, zatímco regulátoři jsou prezentování jako neefektivní instituce. Zpráva Trust Meltdown VI poskytuje vědecký pohled na stav důvěry ve světě a hledá možná řešení založená na transparentnosti, komunikaci a opětovné zaměření na zodpovědné hospodaření (ESG), které nebude pouhým greenwashingem.

medializace islamu

2Annual Dialogue Report: Letošní report byl vydán jen několik dní po teroristickém útoku na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo, po roce, který přinesl podstatný nárůst nepřátelství mezi západním a muslimským světem. Dlouhodobá analýza ukazuje, jak stereotypy v informování „o těch ostatních“ se během let nevytratily, a to i když hovoříme o nejvýznamnějších médiích. Údaje z roku 2014 ukazují dokonce další zhoršení mediálního obrazu islámu, když přibližně čtyři pětiny informací o islámu a muslimech vyznívají negativně. Zpráva přináší objektivní data o vnímání náboženství a rozbor mediálních obrazů náboženských témat.

3Africa Growth Report: Zpráva se zaměřuje na vnímání afrického kontinentu. Spíše než na samotný růst, se report zabývá jak medializované informace o jednotlivých afrických zemích odrážejí realitu. Afrika vstoupila do 21. století s řadou výzev: chudoba, epidemie nemocí, populační růst, degradace životního prostředí, nezaměstnanost, křehké instituce, aktivity militantních skupin, které stále brání ekonomické a sociální transformaci kontinentu. Řada výzkumníků ve zprávě dochází k zjištění, že třetí svět a především pak Afrika, jsou médii prezentovány až s přílišným důrazem na negativní témata.

4CSR Index: Aktivity korporací v oblasti udržitelného rozvoje jsou v současnosti hodnoceny na základě údajů dostupných z webových stránek, výročních zpráv či zpráv firem k udržitelnosti/CSR. Tyto údaje berou v úvahy ratingové agentury, jejichž vnitřní postupy přitom vykazují řadu zřejmých nedostatků. Kniha představuje možnosti robustního Globálního indexu udržitelnosti (GSI), který zmíněným nedostatkům předchází a umožňuje hodnocení firem transparentním a relevantním způsobem, který dokáže odlišit firmy zabývající se skutečnou udržitelností od těch, které pouze podlehly pokušení greenwashingu.

5Constructive News: Konflikty, dramata, gauneři a oběti. Toto jsou zprávy. Toto je opravdu náš svět? Kniha o konstruktivním přístup k žurnalistice ukazuje dopady konzervované mediální negativity. Na veřejnost, média samotná, veřejnou debatu a demokracii. Ulrik Haagerup, šéfredaktor dánské DR TV, provokativně a zároveň zasvěceně vysvětluje úspěch v proměně zpravodajství DR, které udělalo zpravodajství opět smysluplným. Kniha je budíček pro mediální korporace potácející se nad propastí, stejně jako inspirativní materiál k novému megatrendu v žurnalistice. Že by zavedené heslo špatná zpráva – dobrá zpráva přestalo konečně platit?

ulrik-haagerup

Ulrik Haagerup, zdroj: dr.dk

  • pozvánka, program a ostatní informace ke konferenci ve Vídni k dispozici zde 
  • pro další informace/objednávku publikací kontaktujte: Pavel Herot, herot@mediatenor.cz; mobil: +420608701639
  • Ceník publikací (poštovné knižních výtisků: 8 €):
    • CSR Index, Africa Growth Report, Trust Meltdown VI: 19,80 € kniha / 9,80 € ePaper
    • Constructive News: 19,80 € kniha
    • Annual Dialogue Report 2015: zdarma ve formě ePaper

Media Tenor CZ: Media Tenor nabízí mediální monitoring a ucelený soubor analytických služeb založených na obsahové analýze médií, které poskytují zpětnou vazbu komunikačním aktivitám a přesně vyhodnocují kvantitativní a kvalitativní aspekty mediální publicity. Analytický a konzultační servis využívají firmy, státní správa, samospráva, politické subjekty, PR agentury, redakce médií nebo akademici. Společnost s českými vlastníky je zapojena do mezinárodní asociace kanceláří Media Tenor. www.mediatenor.cz, http://www.facebook.com/MediaTenorCZ

Media Tenor International: Media Tenor je přední světovou asociací zaměřenou na kontinuální obsahovou analýzu médií. Díky unikátní metodologii je Media Tenor partnerem řady světových korporací, neziskových organizací, vládních autorit, médií a předních světových univerzit, kterým napomáhá maximalizovat efektivitu jejich práce s médii. Asociace byla založena v roce 1993, centrála sídlí v Zürichu, kanceláře ve světě zahrnují mj. New York, Pretorii, Vídeň nebo Hanoi. Media Tenor International pravidelně pořádá světově proslulé konference Agenda Setting, které mají za cíl sblížit v diskusi zástupce médií, akademiky a komunikační pracovníky. Media Tenor International se aktivně angažuje v analýze a diskusi na světově významná témata: korupce, CSR aktivity podniků, pomoc Africe a v poslední době především pak porozumění mezi islámem a západním světem. www.mediatenor.com


Kompletní report

20150206 - Media Tenor - Od Davosu k Vidni

Trust Meltdown VI - ukázka

Africa Growth Report - ukázka

Constructive News - ukázka

Annual Dialogue Report - ukázka

CSR Index - ukázka


zpět do archivu tiskových zpráv