Inteligentní monitoring médií

Důležité informace rychle a přehledně: řešením je inteligentní monitoring médií Media Tenor.

Monitoring médií je základem každodenní operativní práce ve vztahu ke sdělovacím prostředkům. Dnes už nikdo nemá prostor pročítat desítky stran často duplicitních příspěvků. Monitoring Media Tenor vám ve zvolené podobě, periodicitě a čase zajistí souhrn důležitých příspěvků sledovaného dne, týdne, nebo měsíce.

Praktičnost

Uživateli je vedle přehledného reportu zasílaného e-mailem k dispozici intuitivní on-line prostředí pro další práci s příspěvky.

Stručnost

Nemusíte číst kompletní texty článků, jejichž obsah se z velké části často opakuje. Anotace Vám sdělí to podstatné.

Relevantnost

Vytřízení a seřazení monitoringu zásahem analytika, nikoliv strojem – tím garantujeme ve výstupu minimum nerelevantních příspěvků k Vašemu oboru.

Další výhody

  • Nadstandardní pokrytí sledovaných médií
  • Štítkování příspěvků pro dokonalou přehlednost
  • Anotování příspěvků
  • Pohodlné dohledávání příspěvků
  • Česká, slovenská a polská mediální data v jednom prostředí

Zobrazení v on-line aplikaci

pocitac

Zobrazení v e-mailové podobě

monitoring-export1   monitoring-export2